- - - - - - a t e l i e r   k l a v e r   2  -  J O S   V A N   D E R   W E D D E N - - - - - -

controverse en symbiose

 

De leidraad in mijn werk gaat over controverse,
over tegenstellingen tussen het organische en het constructieve.
En tegelijk gaat het ook over de symbiose van deze tegenstellingen:
 dan wordt het constructieve organisch verbeeld,
of het organische op constructieve wijze vormgegeven.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info