beeldende kunst

 

De leidraad in mijn werk gaat over controverse,
over de tegenstelling tussen organisch en  constructief.
Interessant wordt het als er symbiose tussen tegenstellingen ontstaat:
 dan wordt het constructieve organisch verbeeld,
of het organische op constructieve wijze vormgegeven.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info