Atelier K l a v e r  2  -   JOS VAN DER WEDDEN
                                       

Kunstgoed 2019 - 2020 

Kunstgoed 2020 is een vervolg op ‘Kunstgoed’ zoals dat in 2016 van start ging: 

een organisatie die in het rivierengebied activiteiten voor senioren (60+) opzet 

om samen met gelijkgestemden een prettig en creatief dagdeel door te brengen. 


Momenteel is er een doorstart gaande, waarover ik u hier informeer. 

 Welzijn Bommelerwaard begon in 2019 met gesubsidieerde workshops, 

georganiseerd door diverse kunstenaars in o.a. Pand 9, waaronder mijn  Open Atelier.

We werken ook nu met een stempelkaart ad € 15,00, 

die eenmalig vier keer een ochtend toegang verleent tot Kunstgoed 2020.

Zo  maakt u kennis met de techniek van het collage maken. 

Opgeven kan telefonisch 06-12785233 

of per e-mail op info@josvanderwedden.nl

E-mailen
Bellen
Map
Info