- - - - - - a t e l i e r   k l a v e r   2  -  J O S   V A N   D E R   W E D D E N - - - - - -

Dagboeken 2018 - 2019

Medio 2018 kwam 'Loutering' uit, het boek waarin ik mijn levensverhaal beschrijf. 

Het verhaal loopt tot eind 2017, maar het betekent niet het einde van mijn leven.

 Ik leef gewoon verder en begin als vanzelf ook weer te schrijven.

Als vanouds maak ik aantekeningen in boekjes en schriftjes en schrijf stukjes op de computer, 

Ik bedenk dat ik het blijkbaar toch niet laten kan.

 Nu schrijf ik officieel in Mijn Dagboeken, begonnen in 2018 en voortgezet in 2019. 

En zo zal het wel verder gaan. 

De teksten staan in mijn computer, ze zijn niet geschikt om openbaar te maken. 

Ik betwijfel ook of er ooit nog een officieel vervolg komt op Loutering, 

E-mailen
Bellen
Map
Info