- - - - - - a t e l i e r   k l a v e r   2  -  J O S   V A N   D E R   W E D D E N - - - - - -

Kunstgoed 2019 

Kunstgoed 2019 is een vervolg op ‘Kunstgoed’ zoals dat in 2016 van start ging: 

een organisatie die in het rivierengebied activiteiten voor senioren (60+) opzet 

om samen met gelijkgestemden een prettig en creatief dagdeel door te brengen. 


Momenteel is er een doorstart gaande, waarover ik u hier informeer. 

Op twee momenten in het najaar van 2019 is Welzijn Bommelerwaard begonnen met gesubsidieerde workshops, 

georganiseerd door diverse kunstenaars in o.a. Pand 9, waaronder mijn  Open Atelier.

We werken ook nu met een stempelkaart ad € 15,00, die vier keer toegang verleent tot Kunstgoed 2019.

In het voorjaar van 2020 zal nogmaals 2 keer de mogelijkheid geboden worden

 om hier aan deel te nemen. Zo gauw data bekend zijn zal ik dat hier laten weten.

(Ook De Toren en Het Kontakt zullen daarvan melding maken.) E-mailen
Bellen
Map
Info